Files to download:

I.
DYREKTYWA RADY
dotycząca minimalnych wymagań
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny,
użytkowania sprzętu roboczego
przez pracowników podczas pracy.

II.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy.

III.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

zmieniające rozporządzenie
w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy

IV.
NORMY ELEKTRYCZNE

V.
DOKUMENTACJA OCENY ZGODNOŚCI
MASZYNY Z MINIMALNYMI
WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADZIE
UŻYTKOWANIA MASZYNY


VI.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

VII.
PRZEPISY DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

VIII.
WYKAZ POLSKICH NORM
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO


IX.
KODEKS PRACY

X.
USTAWA O PIP

XI.
DYREKTYWA 2006121WE
W SPRAWIE ZBLIŻENIA PRZEPISÓW USTALONYCH,
WYKONAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KLASYFIKACJI,
PAKOWANIA I ETYKIETOWANIA


XII.
ROZPORZĄDZENIE
(WE) nr 19072006


XIII.
ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP


XIV.
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE W SPRAWIE SZKOLEŃ

XV.
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE
W SPRAWIE SŁUŻBY BHP


XVI.
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE
W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP


XVII.
ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY


XIX.
USTAWA O ŚWIADCZENIACH I WYPADKACH

XX.
ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY


XXI.
USTAWA
z dnia 2 lipca 2004 r.
O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807)