OFERTA - HACCP; GHP/GMP
Biuro BHP "ERGON" oferuje usługi w zakresie:

I. GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
2. GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
3. HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)Zakres usług:1. Konsultacje dla zainteresowanych wprowadzeniem systemu.

2. Ocena stopnia zgodnosci z wymaganiami.

3. Tworzenie dokumentacji systemu.

4. Wdrażanie systemu.

5. Weryfikacja wewnętrzna i działania korygujące.

6. Szkolenia (systemy jakosśi GHP/GMP, HACCP; minimum sanitarne)

7. Sprzedaż instrukcji GHP, GMP, HACCP.Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie dyrektywy UE dotyczące higieny zostały zastąpione dwoma rozporządzeniami: - rozporządzeniem nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodków spożywczych, - rozporządzeniem nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywnosci pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenia, w przeciwieństwie do dyrektyw, stosuje się w państwach członkowskich UE (w tym w Polsce) bezpośrednio, bez konieczności przenoszenia ich do prawa krajowego. Nowe europejskie rozporządzenie o higienie żywnosci 852/2004 nakłada obowiązek wdrożenia pełnego 7-stopniowego systemu HACCP w przedsiębiorstwach działających we wszystkich sektorach, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego

= > produkcja,

= > transport,

= > handel i dystrybucja

= > gastronomia,
z wyłaczeniem jedynie podstawowej produkcji rolniczej.

W Polsce, w ramach dostosowywania do wymagań Unii Europejskiej, nastąpiło wprowadzenie dyrektywy 93/43/EWG do polskiego prawa. Dokonano tego poprzez ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 634 ze zmianami). Jednakże, jak już zostało wspomniane, od 1 stycznia 2006 r. w Polsce bezposrednio stosuje się unijne rozporządzenia dotyczące higieny żywności, w tym podstawowe rozporządzenie nr 852/2004. Przepisy krajowe nie mogą regulować tych samych zagadnień, które są uregulowane w rozporządzeniach unijnych. W związku z tym została uchwalona nowa ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006 r.), która z dniem wejscia w życie 28 pażdziernika 2006 r. zastąpiła ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.