PLIKI DO POBRANIA
KODEKS PRACY
WERSJA PDF:


DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


DZIAŁ II
STOSUNEK PRACY


DZIAŁ III
WYNAGRODZENIE ZA PRACE


DZIAL IV
BOWIAZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA


DZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNA PRACOWNIKA


DZIAŁ VI
CZAS PRACY


DZIAŁ VII
URLOPY PRACOWNIZE


DZIAŁ VIII
UPRAWNIENIA PRACOWNIKW ZWIAZANE Z RODZICIELSTWEM


DZIAŁ IX
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH


DZIAL X
BHP


DZIAŁ XI
UKLADY ZBIOROWE


DZIAL XII
ROZPATRYWANIE SPORÓW ZE STOSUMKU PRACY


DZIAL XIII
ODPOWIEDZIALNOSŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA


DZIAŁ XIV
PRZEDAWNIWNIE ROSZCZEŃ


DZIAŁ XV
PRZEPISY KONCOWE


PRZYPISY