Informacje o Biurze BHP ERGON

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. 'ERGON' ma swoj± siedzibę w Kaliszu przy ul. Dobrzyńskiej 4


Biuro funkcjonuje od 1999r. Pocz±tkowo jako Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. 'ERGON' s.c.
Po reorganizacji w roku 2000 jako samodzielne biuro.


Biuro BHP 'ERGON' prowadzi działalno¶ć w zakresie kompleksowego rozwi±zywania problemów ochrony pracy,
we wszystkich podmiotach gospodarczych.


W swojej ofercie posiada pełn± gamę usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkiego rodzaju szkolenia bhp.


Do sukcesów Biura BHP "ERGON" należy obsługa zakładów, które zostały nagrodzone w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy: "PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ" oraz innych konkursach i programach PIP :PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PORTOS"
W KALISZU - WYRÓŻNIENIE OKRĘGOWEJ INSPEKCJI PRACY W POZNANIU - 2003R

"ELJON" SPÓŁKA JAWNA W KALISZU
WYRÓŻNIENIE OKRĘGOWEJ INSPEKCJI PRACY W POZNANIU 2003R

"KSARA" SP. JAWNA W ZD. WOLI
I NAGRODA OKRĘGOWEJ INSPEKCJI PRACY W ŁODZI - 2005

"KSARA" SP. JAWNA W ZD. WOLI - II NAGRODA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY W WARSZAWIE - 2005 KONKURS OGÓLNOPOLSKI

"ELJON" SPÓŁKA JAWNA W KALISZU
I MIEJSCE OKRĘGOWEJ INSPEKCJI PRACY W POZNANIU 2006R

"ELJON" SPÓŁKA JAWNA W KALISZU
WYRÓŻNIENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY WARSZAWIE - 2006 KONKURS OGÓLNOPOLSKI

"LENA 2" TOMASZ CHLEBOWSKI - W KALISZU - DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU - 2008

" M.S.ARTMA" AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI W KALISZU
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU - 2008

"HAFT KOMPUTEROWY" KRYSTYNA KOWALSKA W ZD. WOLI
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W ŁODZI - 2009

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE REN-DAR-BIS
MARIUSZ WRÓBLEWSKI W KALISZU - DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU - 2010

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MIWA" MICHAŁ WAWRZYNIAK W KALISZU
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU - 2010

GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA MAGDALENA TOMCZYK W RYCHNOWIE
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU 2010

BINDER B.IT. PRABUCCY SPÓŁKA JAWNA W KOLONIA WILAMÓW
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W ŁODZI - 2010

GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA MAGDALENA TOMCZYK W RYCHNOWIE
LAUREAT I MIEJSCA KONKURSU – BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ETAP WOJEWÓDZKI
– MARSZEW 2011.

GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA MAGDALENA TOMCZYK W RYCHNOWIE
LAUREAT II MIEJSCA KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ETAP REGIONALNY
– POZNAŃ 2011.

PPHU „DREWHAL” HALINA PIETRZAK W GŁUSZYNIE
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU 2012

„LECH” FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MARCIN KOWALCZYK W ŁASKU
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY – OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W ŁODZI – 2012

PPHU :SARA: WOJCIECH PIASECKI W PLESZEWIE
DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY – OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W POZNANIU – 2012