OUTSORCING
Outsourcing - polega ba wykorzystywaniu zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Biuro BHP "ERGON" Oferujemy Państwu przejęcie zadań, które ustawowo powinna wykonywać służba BHP. Dzięki takiej formie współpracy możecie Państwo skoncentrować się na prowadzeniu działalnosci firmy bez koniecznosci stałej obserwacji zmian w prawie pracy. OUTSOURCING pozwala na przejęcie prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy firmie zewnętrznej. Jest sposobem na obniżenie kosztów oraz należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem

 Zadania wykonujemy zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz.704 z póżn. zm.).

Powody dla których warto wybrać outsourcing spraw bhp:

I. optymalizacja kosztów obsługi,

II. podniesienie bezpieczeństwa organizacji,

III. niskie koszty zarządzania kontraktem,

IV. dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,

V. redukcja kosztów,

VI. przeznaczenie zaoszczędzonych zasobów na inne cele,

VII. możliwosć objęcia profesjonalną obsługą nawet małych firm kilku- osobowych, oferując minimalną stawki cenowe