USTAWA O PIP.

z dnia 13 kwietnia 2007 r.


ROZDZIAŁ 1
Organizacja Państwowej Inspekcji PracyROZDZIAŁ 2
Zadania Państwowej Inspekcji PracyROZDZIAŁ 3
Zakres działania organów Państwowej Inspekcji PracyROZDZIAŁ 4
Postępowanie kontrolneROZDZIAŁ 5
Pracownicy Państwowej Inspekcji PracyROZDZIAŁ 6
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarnaROZDZIAŁ 7
Zmiany w przepisach obowiązującychROZDZIAŁ 8
Przepisy przejściowe i końcowe