Pliki do pobrania:


NAZWA PLIKU

Format
*pdf
Format
*doc
I.
DYREKTYWA RADY
dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny,
użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

II.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

III.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy

IV.
NORMY ELEKTRYCZNE

V.
DOKUMENTACJA OCENY ZGODNOŚCI MASZYNY Z MINIMALNYMI
WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADZIE
UŻYTKOWANIA MASZYNY

VI.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

VII.
PRZEPISY DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

VIII.
WYKAZ POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

IX.
KODEKS PRACY

X.
USTAWA O PIP

XI.
DYREKTYWA 2006121WE W SPRAWIE ZBLIŻENIA PRZEPISÓW USTALONYCH,
WYKONAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KLASYFIKACJI, PAKOWANIA I ETYKIETOWANIA

XII.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 19072006

XIII.
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP

XIV.
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE W SPRAWIE SZKOLEŃ

XV.
ROZPOZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE W SPRAWIE SŁUŻBY BHP

XVI.
ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE W SPRAWIE SZKOLEŃ BHP

XVII.
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY

XVIII.
USTAWA O ŚWIADCZENIACH I WYPADKACH

XIX.
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY

XX.
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807)