OFERTA - POMIARY ŚRODOWISKA PRACY
Biuro BHP "ERGON" oferuje pomoc w zakresie przeprowadzania badań srodowiska pracy oraz prowadzenie rejestrów i kart wyników pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia występujacych w srodowisku pracy. Współpracujemy z specjalistycznymi laboratoriami wykonujacymi pomiary srodowiska pracy


Biuro BHP ęERGON" oferuje pomoc w zakresie przeprowadzania następujacych pomiarów srodowiska pracy:

1. hałasu

2. zapylenia

3. poziomu swiatła

4. drgań i wibracji

5. mikroklimatu

6. wydatku energetycznego

7. pól elektroenergetycznych