Useful links::


1.
Państwowa Inspekcja Pracy


http://www.pip.gov.pl


2.
Państwowa Inspekcja Sanitarna


http://www.gis.gov.pl


3.
Państwowa Straż Pożarna


http://www.kgpsp.gov.pl


4.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

http://www.ciop.pl


5.
Główny Urząd Statystyczny

http://www.stat.gov.pl


6.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.gov.pl


7.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

http://www.gunb.gov.pl


8.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

http://www.gugik.gov.pl


9.
Instytut Geodezji i Kartografii

http://www.igik.gov.pl


10.
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

http://www.igik.edu.pl


11.
Rada Ministrów

http://www.kprm.gov.pl


12.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl


13.
Ministerstwo Infrastruktury

http://www.mi.gov.pL


14.
Ministerstwo Środowiska

http://mos.gov.pl


15.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci

http://www.parp.gov.pl


16.
Polska Konfederacja Pracodawców  Prywatnych

http://www.prywatni.pl


17.
Krajowa Izba Gospodarcza

http://www.kig.pL


18.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

http://www.mswia.gov.pL/index_b.html


19.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

http://www.msz.gov.pl/intro.html


20.
Ministerstwo Zdrowia

http://www.mzios.gov.pl


21.
Instytut Rozwoju Służb Społecznych

http://www.irss.and.pl/


22.
Komitet Badań Naukowych

http://www.kbn.gov.pl


23.
Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl


24.
Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa

http://www.fapa.com.pl