Ośrodek Szkoleniowy Biura BHP "ERGON" prowadzi szereg szkoleń. Szkolenia prowadzone są we własnej sali wykładowej lub na zlecenia zakładów w miejscu zatrudnienia. Ośrodek Szkoleniowy współpracuje z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców.

Podczas szkoleń wykorzystujemy sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe, przekroje gaśnic oraz inny sprzęt ułatwiający słuchaczom przyswojenie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej.

!!! Koszty szkolenia są negocjowane indywidualnie dla każdego klienta zależą od rodzaju szkolenia i ilości osób biorących udział w szkoleniu. !!!

OFERUJEMY SZKOLENIA: