SZKOLENIA PPOŻ – INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Szkolenie obejmuje cykl wykładów o następującej tematyce:

I. Elementy zagrożenia pożarowego występującego w obiekcie, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów

II. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów

III. Organizacja i warunki ewakuacji

IV. Gaśnice, hydranty wewnętrzne i inne urządzenia przeciwpożarowe

V. Znajomość praktycznego użycia gaśnic, sprzętu hydrantowego i innych urządzeń przeciwpożarowych