SZKOLENIA BHP, PIERWSZA POMOC

SZKOLENIA BHP

I. szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
1I. szkolenia okresowe – dla wszystkich grup zawodowych.

Programy szkoleń opracowane są zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 28.05.1996 r. z późniejszymi zmianami – Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z dnia 27 lipca 2004 r . Szkolenia zostają zakończone egzaminem sprawdzającym, testowym wg. obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz programu szkolenia.
Ośrodek Szkoleniowy Biura BHP „ERGON” wydaje zaświadczenia, o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drukach zatwierdzonych przez MEN.

Przepisy polskiego umożliwiają szkolenia bhp metodą na odległość – metodą samokształcenia kierowanego. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 § 15. 2)

Każdy uczestnik szkolenia rejestrowany jest w dziennikach szkoleniowych. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia. Z uwagi na prowadzony rejestr szkoleń zaświadczenie posiada swój numer. Taka forma szkolenia umożliwia Państwu przejść szkolenie bhp na wysokim poziomie nie ruszając się z domu a czas jaki poświęćcie na przyswojenie wiedzy i zaliczenie testu końcowego jest sprawą indywidualną każdego uczestnika kursu.

W chwili obecnej prowadzimy szkolenia okresowe metodą samokształcenia kierowanego dla następujących grup zawodowych:

=> pracowników administracyjno – biurowych,

=> pracodawców i osób kierujących pracownikami.

PIERWSZA POMOC

Szkolenie obejmuje cykl wykładów o następującej tematyce:

I. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

II. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

III. Postępowanie na miejscu wypadku

IV. Pierwsza pomoc w wypadkach

V. Ćwiczenia praktyczne